Menu
10:54 22-04-2024

Chuyên đề ESG丨ESG là gì?

ESG là tên viết tắt của Bảo vệ môi trường (Environment), Trách nhiệm xã hội (Social) và Quản trị doanh nghiệp (Governance). Trong những năm gần đây, ESG được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động toàn diện của doanh nghiệp trong các lĩnh vực môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp, đồng thời là chỉ số quan trọng để đánh giá sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Tại sao các công ty nên chú ý đến ESG?

Trước đây, các nhà đầu tư chủ yếu sử dụng “thông tin tài chính” để kiểm tra giá trị đầu tư của công ty. Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều nhà đầu tư chú ý đến thông tin ESG và tác động tiềm tàng của nó đối với các công ty, chẳng hạn như đánh giá tác động và kiểm soát rủi ro của biến đổi khí hậu. Để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư, tầm quan trọng của việc công bố thông tin về tính bền vững của doanh nghiệp đã tăng lên rất nhiều. Cách các công ty quản lý rủi ro và cơ hội ESG sẽ là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định đầu tư. Nếu một công ty hoạt động tốt hơn trong các vấn đề bền vững, các nhà đầu tư sẽ sẵn sàng hỗ trợ hơn.

Từ góc độ thương hiệu, người tiêu dùng hiện đại coi trọng "tính bền vững" của nhà sản xuất và sản phẩm hơn bao giờ hết trong quá trình ra quyết định mua sắm. Theo "Báo cáo chuyên sâu về người tiêu dùng toàn cầu năm 2023" của PwC, gần 80% người tiêu dùng sẵn sàng chi nhiều tiền hơn đối với các sản phẩm được sản xuất hoặc mua tại địa phương và sẵn sàng trả giá cao hơn cho các sản phẩm bền vững hoặc thân thiện với môi trường, cũng như các sản phẩm được sản xuất bởi các công ty có uy tín về đạo đức cao. Sự đầu tư của doanh nghiệp vào các hành động liên quan đến ESG sẽ ảnh hưởng đến sự ưa thích của người tiêu dùng đối với thương hiệu và cũng sẽ ảnh hưởng đến việc người tiêu dùng sẵn sàng giới thiệu doanh nghiệp hoặc thương hiệu cho người khác.

Tính bền vững - Mục tiêu phát triển bền vững

Năm 2015, các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã thông qua “Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững”, đưa ra kế hoạch chi tiết chung vì hòa bình và thịnh vượng cho nhân loại và hành tinh hiện nay và trong tương lai. Họ đã xây dựng 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững cốt lõi (SDG), bao gồm 230 chỉ số chi tiết và kêu gọi tất cả các quốc gia hành động trong quan hệ đối tác toàn cầu để cùng nhau hướng tới sự bền vững. Bởi họ nhận ra rằng việc xóa đói giảm nghèo và thiếu thốn khác phải đi đôi với các chiến lược cải thiện sức khỏe và giáo dục, giảm bất bình đẳng và kích thích tăng trưởng kinh tế, đồng thời chống biến đổi khí hậu và nỗ lực bảo vệ đại dương và rừng của chúng ta.

Cam kết của Regina

Là công ty dẫn đầu toàn cầu trong ngành sản xuất đồ lót và là công dân toàn cầu, Regina phấn đấu trở thành công ty đẳng cấp thế giới đồng thời mang lại giá trị cho môi trường, nhân viên và xã hội. Với tư cách là người ủng hộ và thực thi khái niệm phát triển bền vững, chúng tôi tích cực quản lý các tác động đến môi trường và xã hội trong các hoạt động sản xuất và vận hành của mình. Chúng tôi tiết kiệm năng lượng và giảm tiêu thụ để duy trì môi trường sinh thái cân bằng; chúng tôi tôn trọng nhân viên của mình và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ; chúng tôi nỗ lực hướng tới sự xuất sắc và sản xuất các sản phẩm chất lượng cao; chúng tôi coi trọng sự hợp tác và kêu gọi các nhà cung cấp của mình thực hiện nghĩa vụ của họ; tuân thủ luật pháp và quy định, tuân thủ đạo đức kinh doanh; chúng tôi đóng góp cho xã hội và hỗ trợ phát triển cộng đồng. Chúng tôi cố gắng tạo ra giá trị lâu dài cho các bên liên quan, gánh vác trách nhiệm của mình và đạt được sự phát triển bền vững một cách có trách nhiệm.

Chúng tôi đã xem xét 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc trong năm tài chính 2021, chúng tôi sẽ tập trung vào sáu lĩnh vực sau để xây dựng Chương trình nghị sự Phát triển Bền vững năm 2030:

  • Hành động về khí hậu
  • Bảo vệ hệ sinh thái trên cạn
  • Nước sạch và vệ sinh
  • Tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm
  • Việc làm phù hợp và tăng trưởng kinh tế
  • Bình đẳng giới

Và các chỉ số phát triển bền vững đến năm 2030 sau đây đã được thiết lập:

  • So với năm tài chính 2020, cường độ phát thải carbon dioxide của Tập đoàn giảm 30%
  • Nhà máy ở Việt Nam không sản xuất rác thải để chôn lấp
  • Nhà máy Việt Nam 2023 HIGG FEM đạt cấp độ Hai

let's work togetherz